Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Muzealia w konserwacji 2016

Muzealia w konserwacji 2016

Szanowni Państwo,


Koło Naukowe Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną edycję konferencji naukowej pt. "Muzealia w Konserwacji", która odbędzie się dnia 14 czerwca 2016 roku, w budynku Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII, przy ul. Sławkowskiej 32.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z pracą konserwatora zabytków. Zabytki stanowią źródło wiedzy o dawnych czasach, a ich zachowanie dla przyszłych pokoleń leży w interesie całego społeczeństwa. Konferencja ta ma ukazać tajniki zabiegów prewencyjnych, zapoznań studentów z najnowszymi metodami pracy konserwatora oraz zaprezentować efekty działań na obiektach zabytkowych.

Do udziału, zarówno czynnego jak i biernego zapraszamy pracowników naukowych, studentów i doktorantów związanych konserwacją zabytków, historią sztuki, ochroną dóbr kultury i muzealnictwem.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 6 maja br. na adres muzealiawkonserwacji@gmail.com. Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.

Wystąpienie powinno trwać do 25 minut. Informacje o przyjęciu zgłoszenia podamy do 15 maja. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej naszego instytutu: http://ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/
oraz na facebook'u.

Muzealia w Konserwacji: https://www.facebook.com/MuzealiaWKonserwacji/
Koło Naukowe IHSiK UPJPII: https://www.facebook.com/KNSIHSiK/?fref=ts


Patronem wydarzenia jest Rada Kół Naukowych UPJPII, Radio Bonus oraz Numarte.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *