Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Muzealia w konserwacji 2018

Muzealia w konserwacji 2018

termin: 06.06.2018

organizator: Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

termin nadsyłania abstraktów: 30.04.2018

link do formularza zgłoszeniowego: ZGŁOŚ SIĘ

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na szóstą edycję konferencji naukowej Muzealia w Konserwacji, która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, a także dyskusja nad strategiami związanymi z ich przechowywaniem i udostępnianiem.

Polegamy przede wszystkim na doświadczeniu naszych prelegentów, gdyż to właśnie bezpośredni kontakt z dziełem sztuki umożliwia dokładne jego poznanie, a co za tym idzie – zapewnienie mu jak najlepszej ochrony.

Popularność poprzednich edycji konferencji wskazuje na nieprzerwaną aktualność zagadnienia. Co roku gromadzi ona szerokie grono słuchaczy, pragnących zapoznać się z metodą pracy konserwatora oraz efektami działań na obiektach zabytkowych.

 Wszystkie zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: muzealiawkonserwacji@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *