Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

O Nas

Instytut Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

Instytut Historii Sztuki i Kultury powstał w 2008 roku, łącząc naukowców aktywnych dotąd w różnych ośrodkach w Polsce i zagranicą. Kadrę Instytutu tworzą nauczyciele akademiccy o wieloletnim doświadczeniu i liczne grono młodych naukowców.
O dynamicznym rozwoju Instytutu świadczą prowadzone tu projekty badawcze, które otrzymały finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące m.in. inwentaryzacji zabytków rzemiosła artystycznego w kościołach Archidiecezji Krakowskiej czy tworzenia interdyscyplinarnych baz danych dokumentujących jedwabne tkaniny z krakowskich zbiorów kościelnych od XV do XVII w. W realizacji programów badawczych uczestniczą nasi studenci i absolwenci.

Studenckie Koło Naukowe

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie już od 2005 roku zrzesza studentów historii sztuki oraz ochrony dóbr kultury. Organizujemy nie tylko konferencje naukowe, ale również liczne objazdy zabytkoznawcze i inwentaryzacyjne. Poszerzeniu wiedzy oraz zainteresowań z zakresu historii sztuki sprzyjają comiesięczne spotkania, tzw. Seminaria Studenckie – skierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów, stwarzają okazje do wystąpień przed szerszym gronem odbiorców.

Do inicjatyw Koła Naukowego należy również organizowana cyklicznie konferencja naukowa "Muzealia w Konserwacji". Jej głównym celem jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, a także dyskusja nad strategiami związanymi z ich przechowywaniem i udostępnianiem.

Zarząd

Prezes: Justyna Słowik
Wiceprezes: Dominika Cora
Sekretarz: Filip Albertusiak
Skarbnik: Roland Suchecki
Komisja rewizyjna: Maciej Czapiewski, Kacper Kowalczyk
Opiekun: dr Józef Skrabski