Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Muzealia w konserwacji 2014

Muzealia w konserwacji 2014

4-5 czerwca 2014 r.

Konserwacja obiektów muzealnych jest częstym problemem, z którym spotykają się historycy sztuki, ochrony dóbr kultury oraz muzealnicy, a popularność poprzednich edycji konferencji wskazuje na nieprzerwaną aktualność tego zagadnienia. Celem konferencji jest dyskusja nad strategiami związanymi z przechowywaniem, udostępnianiem i konserwacją obiektów muzealnych, wymagających specjalnej opieki zarówno specjalistycznej, jak i codziennej – prewencyjnej. Istotną kwestię stanowi kompleksowa wiedza historyka sztuki, a projekt ten pogłębia ją i uzupełnia o wątki nieobecne w programie kształcenia. Nowością wobec poprzednich edycji konferencji będzie poruszenie kwestii zabezpieczania obiektów sztuki współczesnej, często marginalizowanej w dyskursie konserwatorskim.

Do udziału, zarówno czynnego jak i biernego zapraszamy studentów, absolwentów, doktorantów oraz doktorów historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwacji, jak również osoby zainteresowane konserwacją obiektów muzealnych.

UWAGA!! OSOBOM SPOZA KRAKOWA ZAPEWNIMY NOCLEG!

Formularz do pobrania tutaj: http://94734.file4u.pl/download/5140448/formularz.docx

Na wypełnione formularze zgłoszeniowe czekamy do 1 maja 2014 r. Prosimy o ich przesłanie na adres muzealiawkonserwacji@gmail.com. Czas trwania wystąpień – 20 minut. Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostaną podane do wiadomości w terminie do 3 maja 2014 r. Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany na stronie www.facebook.com/MuzealiaWKonserwacji do 16 maja 2014 r.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *