Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Kontakt

Instytut Historii Sztuki i Kultury 

ul. Sławkowska 32
31-014, Kraków
tel: 12 421 26 97
faks: 12 421 26 97
email: sztuka@upjp2.edu.pl

Koło Naukowe Studentów IHSiK

email: knsihsik@upjp2.edu.pl

Muzealia w konserwacji

email: muzealiawkonserwacji@gmail.com