Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Sprawozdanie – Muzealia w konserwacji 2018

06.06.2018

        Siódmą edycję konferencji naukowej Muzealia w Konserwacji w dniu 06.06.2018 uroczyście otworzył dr Tomasz Graff, reprezentujący Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Prodziekan przypomniał, że coroczna konferencja stanowi ważny punkt na mapie uniwersyteckich wydarzeń.

Harmonogram konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie składał się z czterech paneli dyskusyjnych, które poruszały wiele zagadnień skupionych wokół tematu przewodniego – konserwacji obiektów zabytkowych. Na obrady przybyło liczne grono specjalistów reprezentujących ośrodki naukowe z całej Polski (Kraków, Warszawa, Toruń, Kielce, Zakopane).

Przedstawiciele uniwersytetów, muzeów, archiwów, zakładów konserwatorskich i instytucji kulturalnych dyskutowali między innymi nad sposobami przechowywania i eksponowania zabytkowych obiektów, ich udostępniania oraz recepcji. Prezentowane przez prelegentów przykłady metod zastosowanych w konserwacji malarstwa, rzeźby, tekstyliów, broni, witraży, były pretekstem do wielu owocnych rozmów, toczących się nie tylko na sali konferencyjnej, ale także –  w nieco mniej formalnej atmosferze – podczas przerw kawowych. W harmonogramie pojawiły się także wystąpienia poświęcone modom i popularnym w dzisiejszych czasach narzędziom wykorzystywanym w restauracji obiektów zabytkowych.

       Wskazano na konieczność prowadzenia interdyscyplinarnych badań, które są szansą na wymianę doświadczeń oraz poglądów naukowych. Prowadzą one do wnikliwej analizy dzieła i pełnego jego zrozumienia, a co za tym idzie odpowiedniej konserwacji, zarówno zachowawczej, jak i odtwórczej.

Tegoroczna edycja konferencji wzbudziła ogromne zainteresowanie, czego dowód stanowi wysoka frekwencja prelegentów oraz słuchaczy. Dzięki promocji medialnej i współpracy instytucji naukowych, wydarzenie zyskało znacznie szerszy rozgłos, w stosunku do poprzednich lat.

       Muzealia w Konserwacji nie odbyłyby się bez finansowego wsparcia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, udzielanego z ramienia Rady Kół Naukowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło:

 • Radio Kraków
 • Muzeum Narodowe w Krakowie,
 • Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki,
 • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków,
 • Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki,
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa,
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Rada Kół Naukowych UPJPII,
 • portal internetowy Kulturatka.pl,
 • Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Rolę sponsorów pełnili:

 • Herbaciarnia Yerba Nova
 • Źródło Żywiec.

 

Autor: Weronika Bożomańska

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *