Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Muzealia w konserwacji 2017

Muzealia w konserwacji 2017

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na szóstą edycję konferencji naukowej "Muzealia w Konserwacji", która odbędzie się 13 czerwca 2017 roku.

Tegoroczny temat przewodni to:
Wyzwania i problemy w procesie konserwacji obiektów zabytkowych

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, a także
dyskusja nad strategiami związanymi z ich przechowywaniem i udostępnianiem.

Polegamy przede wszystkim na doświadczeniu naszych prelegentów, gdyż to właśnie bezpośredni kontakt z dziełem sztuki umożliwia dokładne jego poznanie, a co za tym idzie – zapewnienie mu jak najlepszej ochrony.

Popularność poprzednich edycji konferencji wskazuje na nieprzerwaną aktualność zagadnienia. Co roku gromadzi ona szerokie grono słuchaczy, pragnących zapoznać się z metodą pracy konserwatora oraz efektami działań na obiektach zabytkowych.
______________________________________________________
➡Dla Słuchaczy:
BEZPŁATNA REJESTRACJA dostępna na stronie Evenea
https://muzealiawkonserwacji.evenea.pl/
______________________________________________________

HARMONOGRAM KONFERENCJI

➡ I PANEL KONFERENCJI
9.00-9.15 Rozpoczęcie I panelu konferencji

9.15-9.35 mgr Inga Widlińska
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Poszukiwanie rozwiązań konserwatorskich pozwalających zatrzymać proces degradacji malowideł ściennych, w których zastosowano winylowe związki polimerowe do wzmacniających zastrzyków podtynkowych.

9.35-9.55 mgr Piotr Białko
Osiemnastowieczne wyposażenie zakrystii kościoła ss. Karmelitanek Bosych w Krakowie, ul. Kopernika 44 -przykład dopełniającego architekturę zespołu mebli i
obrazów. Odkrycie dekoracji malarskiej nawiązującej do niderlandzkich dekoracji ceramicznych.

9.55-10.15 mgr Wiktoria Kałwak
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Najnowsze ustalenia dotyczące historii Zamku w Łańcucie w związku z pracami konserwatorskimi w latach 2014-2016.

10.15-10.45 Dyskusja i przerwa kawowa

10.45-11.05 mgr Patrycja Mindykowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ostatnia Wieczerza z kościoła ewangelickiego w Piastach Wielkich w procesie konserwacji i restauracji.

11.05-11.25 mgr Agnieszka Krzemińska-Maciejko
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Zespół chorągwi i sztandarów należących do
Związku Polaków w Niemczech-wartość dodana konserwacji.

11.25-11.45 dr Andrzej Siwek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Muzeum rozproszone - szansa dla tradycyjnej
architektury drewnianej.

11.45-12.05 mgr Katarzyna Novljakowić
Muzeum Narodowe w Krakowie
Na ratunek chorągwi moskiewskiej zwanej Carów Szujskich- wyzwanie dla konserwatorów malarstwa i tkanin z MNK.

12.05-12.25 mgr Katarzyna Siwczyńska
Zamek Królewski na Wawelu
Interdyscyplinarna konserwacja i aranżacja lektyki z 2 poł. XVIII w.

12.25-13.00 Dyskusja i przerwa kawowa

➡ II PANEL KONFERENCJI

13.00-13.30 Rozpoczęcie II panelu konferencji
ks. prof. dr hab. Jacek Urban
Promocja książki Konserwacja tkanin ze skarbca katedry na Wawelu dawniej i dziś - wykład wprowadzający.

13.30-14.00 dr Natalia Krupa
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pracownia Konserwacji Tkanin Katedry na Wawelu. Wykorzystanie mikroskopii cyfrowej z oprogramowaniem 3D w badaniach tkanin zabytkowych.

14.00-14.15 dr Justyna Syguła-Cholewińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Aspekty mikrobiologiczne w przechowywaniu i konserwacji obiektów zabytkowych.

14.15-14.30 dr hab. Tomasz Lech
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wykorzystanie materiału Tyvek w przechowywaniu tkanin historycznych.

14.30-14.45 dr Tomasz Sawoszczuk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wczesne wykrywanie aktywności grzybów pleśniowych powodujących biodeteriorację obiektów zabytkowych.

14.45-15.00 Dyskusja
15:00-16:30 Przerwa obiadowa

➡ III PANEL KONFERENCJI

16:30-16.50 Rozpoczęcie III panelu konferencji
mgr Mariusz Wrona
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Wyprawy szlachetne i terrazzo w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce-technologia, techniki, problematyka konserwatorska.

16.50-17.10 mgr Monika Wlezień
Muzeum Narodowe w Krakowie
Twórcza edukacja w muzeum - teoria i praktyka.

17.10-17:30 dr Barbara Ciciora
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Muzea w czasach neoliberalizmu.

17.30-17.50 Agnieszka Watras
Wielokontekstowe spojrzenie na dzieło sztuki
z perspektywy badań interdyscyplinarnych w muzeach na przykładzie Zrozpaczonej Konstantego Laszczki.

17.50-18.10 prof. Adam Brincken
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Na co patrzę, czyli przyczynek do aranżacji wystaw monograficznych i problemowych.

18.10 Dyskusja, podusmowanie i zakończenie konferencji

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *