Muzealia w konserwacji

Konferencja naukowa poświęcona konserwacji i ochronie zabytków

Muzealia w konserwacji 2013

Muzealia w konserwacji 2013

Serdecznie zapraszamy na konferencję Muzealia w Konserwacji, która odbędzie się dnia 13 czerwca 2013 roku w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, przy ul. Sławkowskiej 32.


Plan konferencji:
8:45 – 9:00 Przywitanie gości – dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII, Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury

9:00-9:25 dr Ewa Wiłkojć, Zamek Królewski na Wawelu
Opieka nad dziełem sztuki w muzeum

9:25- 9:50 mgr Anna Borowska
Czy bezcenne jest zawsze cenione? Losy kwater krakowskiego Tryptyku Dominikańskiego

9:50 – 10:15 mgr Anna Borowska
Cudami słynące wizerunki Matki Boskiej Gosprzydowskiej, czyli o tym czy rzetelna konserwacja może zgodzić się z wolą pobożnego ludu

10:15 – 10:40 mgr Zofia Maniakowska-Jazownik, MNK
Obiekty multitechnologiczne w praktyce konserwatorskiej

10:40 – 11:05 mgr Anna Rogulska, Wydział Chemii UJ
Zastosowanie metod spektroskopowych do badania średniowiecznych manuskryptów - studium hebrajskiej Tory i Brewiarza Rzymskiego ze zbiorów Ossolineum we Wrocławiu

11:05 – dyskusja
11:25 – 11:55 przerwa

11:55 – 12:20 mgr inż. Roman Gołąb, Wydział Chemii UJ
Mikroinwazyjna metoda pomiaru światłotrwałości: wyzwania i możliwości

12:20 –12:45 Alicja Majda, Wydział Chemii UJ
Punktowe starzenie światłem sprzężone ze spektrometrią odbiciową - nowa technika badania trwałości materiałów

12:45 – 13:10 mgr Dominika Pawcenis, Wydział Chemii UJ
Chemia w zagadnieniach mikroniszczących badań jedwabiu

13:10 – 13:35 mgr Natalia Słomka, MNK
Prewencja konserwatorska w ochronie obiektów tekstylnych

13:35 - 13:55 dyskusja
13:55 – 14:25 przerwa

14:25 – 14:50 dr hab. Tomasz Węcławowicz, UPJPII
Wnętrze sakralne jako tekst kultury. Wybrane zagadnienia konserwatorskie kościoła i klasztoru w Mogile

14:50 – 15:15 dr Joanna Dębowska-Ludwin, Instytut Archeologii UJ
Badania archeologiczne i wstępna konserwacja materiałów zabytkowych
15:15 – 15:40 mgr Karolina Rosińska-Balik, Instytut Archeologii UJ
Złota Misja. Figurki z Tell el-Farkha – droga do odzyskania blasku świetności

15:40 – 16:05 mgr Agnieszka Ogórek, Instytut Archeologii UJ , WKiRDS ASP Kraków
Analiza techniki i technologii wykonania oraz konserwacja terakotowych etruskich głów wotywnych z II-I w p.n.e.


16.05 – 16:30 mgr Maria Porucznik
Konserwacja ornatu z brokateli włoskiej z 2 połowy XVI w., z haftem polskim z przełomu
XVII i XVIII w., z kościoła pw. śś. Piotra i Pawła w Krakowie

16:30 Dyskusja i podsumowanie konferencji


Organizator:
Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJP II

Sponsorzy:
Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Rada Kół Naukowych UPJPII

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *